computer science

Programmet fokuserar på den kunskap och kompetens som krävs för en karriär i mjukvaruteknikens framkant, till exempel med operativsystemdesign, som internetsäkerhetsspecialist eller spelprogrammerare. Programmet förbereder också för forskning och fortsatta studier till en doktorsexamen. Utbildningen ges av. Guest Editorial of Special Section on Software Engineering and Advanced Applications in Information Technology for Software-Intensive Systems [] Carmine Gravino, Martin Höst. Comparison of the FMEA and STPA safety analysis methods–a case study [] Sardar Muhammad. SICS Swedish ICT AB (tidigare Swedish Institute of Computer Science AB), SICS är ett svenskt forskningsinstitut inom datavetenskap som drivs utan vinstintresse. SICS har som uppgift att bedriva avancerad och strategiskt inriktad forskning inom tillämpad datavetenskap i syfte att stärka svenska företags konkurrenskraft och.

Computer science Video

Map of Computer Science computer science